ZWYKŁE TABLICE

A przecież w latach siedemdziesiątych ubiegłe­go stulecia, mimo że stopa urodzeń kształtowała się na poziomie ponad 2 razy wyższym niż obec­nie, średnioroczna liczba urodzeń była niewiele większa niż teraz, przy czym ze względu na fa­talne warunki zdrowotne około 30% noworod­ków przychodziło na świat tylko po to, by opuścić go przed ukończeniem pierwszego roku życia, i co najmniej połowa — w wieku poniżej 20 lat.Zwykłe tablice trwania życia nie zawierają żadnych informacji ilustrujących porządek wy­mierania osób w wieku 100 lat i więcej. Wy­niki specjalnych badań przeprowadzonych przez P. Vincenta świadczą jednak niezbicie, że wartości prawdopodobieństw zgonu zwięk­szają się w tym wieku w tempie wręcz lawino­wym i po to, aby jedna jedyna osoba osiągała wiek 110 lat, magiczny próg stulecia powin- noby dziesięć lat wcześniej przekroczyć około miliona osób.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)