ZWIĘKSZENIE LICZBY REGIONÓW

War­to zwłaszcza zwrócić uwagę na stałe zwiększa­nie się liczby regionów mieszczących się w fa­zach starości zaawansowanej i właściwej. W 1950 r. w obydwu wymienionych fazach przebywały tylko dwa regiony (Europa Północ­na i Zachodnia), w 1975 r. do grupy tej na­leżało pięć (przy czym w fazie starości właści­wej znalazły się Europa Wschodnia i Południo­wa oraz Ameryka Północna, natomiast Europa Zachodnia i Północna przeszły do fazy starości zaąjB^isowanej), a w 2000 r. liczba takich regio­nów wzrośnie do siedmiu |(w fazie starości zaawansowanej znajdą się wszystkie regiony Europy i Japonia, zaś starości właściwej — ZSRR i Ameryka Północha). Nieco zmniejszy się za to liczba regionów pozostających w fazie młodości oraz wczesnej i późnej fazie przejściowej między młodością a starością de­mograficzną.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)