ZRÓWNOWAŻONA SYMPATIA

Sympatia nie jest jednak równoznaczna z .aprobatą. Nie zaryzykowałbym przyjęcia i kon­sekwentnego zastosowania przytoczonego czte- rodzielnego schematu klasyfikacyjnego nie tyl­ko dlatego, że informacje zaczerpnięte z fizjo­logii i statystyki lekarskiej, zdaniem moim, nie stanowią wystarczającego uzasadnienia tak szczegółowego podziału, lecz również ze wzglę­du na fakt, że konwencjonalne granice między poszczególnymi podgrupami są zbyt płynne, aby można było ryzykować ich przeprowadza­nie na tak bliskich poziomach.W aktualnym stanie badań złożonego prob­lemu starości jak najbardziej uzasadniona wy­daje się natomiast klasyfikacja dwudzielna, zgodnie z którą w tym długim, aż do śmierci trwającym okresie obok starości właściwej wyodrębnia się okres starości sędziwej. Nie za­mierzam kruszyć kopii o granicę między tymi okresami.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)