ZRÓWNOWAŻONA SYMPATIA

Sympatia nie jest jednak równoznaczna z .aprobatą. Nie zaryzykowałbym przyjęcia i kon­sekwentnego zastosowania przytoczonego czte- rodzielnego schematu klasyfikacyjnego nie tyl­ko dlatego, że informacje zaczerpnięte z fizjo­logii i statystyki lekarskiej, zdaniem moim, nie stanowią wystarczającego uzasadnienia tak szczegółowego podziału, lecz również ze wzglę­du na fakt, że konwencjonalne granice między poszczególnymi podgrupami są zbyt płynne, aby można było ryzykować ich przeprowadza­nie na tak bliskich poziomach.W aktualnym stanie badań złożonego prob­lemu starości jak najbardziej uzasadniona wy­daje się natomiast klasyfikacja dwudzielna, zgodnie z którą w tym długim, aż do śmierci trwającym okresie obok starości właściwej wyodrębnia się okres starości sędziwej. Nie za­mierzam kruszyć kopii o granicę między tymi okresami.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)