ZNANA METODA OBLICZEŃ

Najniższe natomiast współczynniki sędziwej starości w latach 1950, 1975 i 2000 występowa­ły i nadal mają występować wyłącznie w kra­jach rozwijających się. Do grupy tej w 1950 r. należały Sudan, Egipt, Korea, Etiopia, Bangla­desz, Tanzania, Algieria, Turcja, Birma i RPA, w 1975 r. — Indonezja, Birma, Sudan, Turcja, Nigeria, Afganistan, Tanzania, Egipt, Bangla­desz i Brazylia, w 2000 r. — Indonezja, Etiopia,Afganistan, Nigeria, Bangladesz, Indie, Sudan, Tanzania, Zair i Wietnam (wartości omawianego współczynnika mieściły się — odpowiednio — w zakresie 6,54—8,53%, 5,85—8,82% i 7,77— 9,82%).Porównania te sprowokowały mnie do sprawdzenia, czy wartość współczynnika sta­rości sędziwej w ogóle pozostaje w zależności od współczynnika starości. Zastosowałem w tym celu znaną metodę obliczania współczyn­nika korelacji rang Spearmana, która w takich przypadkach jest najprzydatniejsza, albowiem rozkład struktur poszczególnych zbiorowości według wieku nie powinien mieć nic wspólne­go z rozkładem normaliiym, przy czym porów­nywane współczynniki obliczałem już nie w skali poszczególnych krajów, lecz regionów.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)