ZNACZENIE MERYTORYCZNE

Sądzę, iż pewne znaczenie merytoryczne ma również to, że w obydwu przypadkach wartości współczynnika korelacji rang są u kobiet wyż­sze niż u mężczyzn. Większa dodatnia korelacja najprawdopodobniej odzwierciedla w tym przy­padku poważniejsze osiągnięcia w zapobieganiu nadmiernej umieralności kobiet w wieku rozrodczym, zupełnie zrozumiała jest zatem różni­ca między tymi współczynnikami obliczonymi osobno dla krajów rozwiniętych i rozwijających się. Nawiasem mówiąc, jestem niemal- przeko­nany, że różnica ta byłaby jeszcze bardziej ilu- stratywna, gdyby powstały realne możliwości zastosowania wieloczynnikowej typologii kra­jów rozwijających się, albowiem niektóre z nich dzięki wdrożeniu najnowocześniejszych metod medycyny zapobiegawczej osiągnęły już taki poziom przeciętnego dalszego trwania ży­cia, jakim legitymują się kraje rozwinięte.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)