ZMODYFIKOWANA SKALA

Postępy procesu sta­rzenia się demograficznego prowokowały wielu specjalistów do rewidowania tej klasyfikacji. T^k np. E. Rosset — podobnie jak wybitny demograf francuski A. Sauvy — uważa, że skoro próg starości osobniczej przesunął się w górę, niezbędne jest również przesunięcie progu sta­rości demograficznej, i opowiada się za tym, aby nowy próg starości ustalić na poziomie 10%. Przyznając zasadność zmodyfikowania aktualnie obowiązującej klasyfikacji międzyna­rodowej, nie sądzę jednak, że ta propozycja za­łatwiłaby sprawę. Przypominając sobie inną pracę E. Rosseta, opowiedziałbym się raczej za radykalniejszym rozwiązaniem problemu i wprowadzeniem klasyfikacji nie trzy-, lecz pięciostopniowej. Za „młode” nadal bym uzna­wał społeczeństwa, w których udział grupy osób w starszym wieku nie przewyższa ‚ 4%, tych zaś, w których wskaźnik ten mieści się w zakresie 4,0 — 6,9% i 7,0 — 9,9%, nie nazywał­bym (odpowiednio) „dojrzałymi” i „starymi”, lecz zakwalifikowałbym do grup znajdujących się we wczesnej i późnej fazie przejściowej mię­dzy młodością a starością demograficzną.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)