ZMNIEJSZENIE UMIERALNOŚCI

Zmniejszanie się umieralności mo­głoby się przyczynić do starzenia się ludności tylko w tym przypadku, gdyby stopa zgonów najistotniej obniżała się w starszych grupach ; wieku. Jej obniżanie w wieku dziecięcym, odgrywające, jak dotąd, rolę najważniejszego czynnika przedłużającego przeciętne dalsze trwanie życia, wywiera wpływ odwrotny, moż- j na by rzec — odmładzający. Głównym nato­miast czynnikiem postępów procesu starzenia się ludności było, jak dotąd, obniżanie się stopy urodzeń, które — w ślad za spadkiem stopy zgonów — wystąpiło w epoce rewolucji demo­graficznej i stanowiło zasadniczą cechę jej dru­giej fazy. Dalsze postępy w zapobieganiu nad­miernej umieralności niemowląt i dzieci, które osiągnięto w krajach rozwiniętych w okresie rewolucji demograficznej i po jej ostatecznym zwycięstwie, nie tylko nie przyspieszały proce­su starzenia się ludności, lecz raczej go hamo­wały, albowiem przyczyniały się do zwiększa­nia liczebności najmłodszych roczników i zwiększania ich udziału, a więc jednocześnie zmniejszania udziału roczników najstarszych.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)