ZGODNIE Z ZALECENIAMI

Zgodnie z zaleceniami wymienionego autora, współczyn­nik sędziwej starości oblicza się jako wyrażo­ny w odsetkach stosunek sumy średnich liczb dożywających wieku lat 80 i więcej do sumy średnich liczb dożywających wieku lat 60 i wię­cej .Niestety, z powodu braku tablic trwania ży­cia, obrazujących porządek wymierania w wie­lu krajach rozwijających się, w toku dalszych wywodów zmuszony będę pozostać przy meto­dzie prostszej, a zatem obarczonej pewnymi błędami. Mogę jednak wykorzystać typowe ta­blice wymieralności w celu opracowania pew­nego schematu klasyfikacyjnego. Jak świadczą informacje zawarte w, wartości współczynników sędziwej starości, obliczone na podstawie struktury wieku ludności ustabili­zowanej, zależnie od poziomu, na jakim kształ­tują się wartości współczynnika reprodukcji brutto oraz przeciętnego dalszego trwania ży­cia, wahają się w stosunkowo szerokim prze­dziale od 4,20 do 19,97.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)