ZBADANIE PROBLEMU

Dla dalszego zbadania problemu zróżnicowa­nia współczynników sędziwej starości zdecydo­wałem się na wytypowanie kilkudziesięciu naj­większych pod względem zaludnienia krajów, które przesądzą o ukształtowaniu się regional­nych współczynników sędziwej starości na tym lub innym poziomie, a zarazem reprezentują rozmaite stopnie ‚rozwoju społeczno-ekonomicznego i demograficznego. Zastosowałem w tym celu klucz, być może, niezupełnie precyzyjny, ale chyba najprostszy: do tej poniekąd wzorcowej grupy zaliczyłem wszystkie k$aje europejskie oraz takie pozaeuropejskie, w któ­rych liczba ludności w 2000 r. — według naj­nowszej prognozy demograficznej ONZ — ma przekroczyć 30 min. W taki oto sposób do gru­py tej zakwalifikowałem 28 krajów rozwijają­cych się i 31 rozwiniętych.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)