ZASTOSOWANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW

Zastosowanie tak prostych współczynników strukturalnych uniemożliwia wykrycie ewentualnych różnic między krajami legitymującymi się bardzo wysoką stopą uro­dzeń a krajami, które od płodności zbliżonej do naturalnej — w wyniku zwycięstwa rewo­lucji demograficznej — już przeszły do rozrod­czości kontrolowanej, kształtującej się na znacznie niższym poziomie. Dążąc do wyeliminowania wpływu zmian sto­sunków ludnościowych, w badaniach prak­tycznych najcześciej używa się obecnie współ­czynnika empirycznego, którego wartość odpo­wiada wyrażonemu w procentach udziałowi grupy sędziwych starców w strukturze grupy osób w wieku starszym. Jednakże — według A.M. Mierkowa — znacznie dokładniejszy jest współczynnik obliczany na podstawie danych zawartych w tablicach trwania życia.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)