ZAHAMOWANIE

Zahamowanie takie (a nawet w niektórych przypadkach odwrócenie dotychczasowej ten­dencji zwyżkowej) wystąpi w większości kra­jów europejskich również w okresie perspek­tywicznym. Tak np. w NRD współczynnik sta­rości demograficznej zmniejszy się z 16,6% w 1975 r. do 13,6% w 2000 r., a w Austrii — z 15,1% do 13,8%. Na niezmiennym — w zasa­dzie — poziomie współczynnik ten utrzyma się w Belgii, Czechosłowacji, Francji, Norwe­gii, RFN i Szwecji. Nietrudno wykoncypować, że zjawisko to ma znaczenie koniunktu­ralne. Jest ono także spowodowane odroczonym wpływem minionej wojny, podczas której znacznie spadła stopa urodzeń i podwyższyła się umieralność dzieci. One to właśnie — w liczbie o wiele mniejszej niż ta, której można byłoby się spodziewać w razie harmonijnego rozwoju demograficznego, nie zakłóconego przez wojnę i jej następstwa, w 2000 r. utwo­rzą grupę osób w starszym wieku.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)