WZROST WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW

Nie ulega więc wątpli­wości, że wzrost wartości współczynników fe­minizacji, który już się daje zaobserwować w wielu regionach rozwijających się, został w nich zdeterminowany przez postępowe prze­miany społeczno-ekonomiczne, którym, nie­stety, nieuchronnie towarzyszy nasilanie się zjawiska nadumieralności mężczyzn. War­tości te wzrosną jeszcze bardziej, kiedy w regionach rozwijających się odniesie osta­teczne zwycięstwo rewolucja demograficz­na, której drugie stadium cechuje się radykal­nymi przemianami modelu rodziny i spadkiem stopy urodzeń..Oceniając przebieg zmian strukturalnych w subpopulacji osób w starszym wieku, należy jednak stale pamiętać o sile bezwładu cechu­jącej większość procesów demograficznych. W tym zaś konkretnym przypadku siła ta zostaje spotęgowana przez czas, jaki upływa między zadziałaniem czynników powodujących z pew­nym opóźnieniem zmiany w przebiegu proce­sów demograficznych a chwilą, w której te ja­kościowe i ilościowe zmiany mogą wycisnąć wi­doczne piętno na najwyższych piętrach pirami­dy wieku.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)