WYTŁUMACZENIE ZJAWISKA

Para­doksalne to na pozór zjawisko można wytłu­maczyć tym, że właśnie z powodu tak wysokiej umieralności dzieci i młodzieży progu starości dożywali tylko najodporniejsi osobnicy, którzy później obronną ręką wychodzili z wieloletnich zmagań z chorobą i śmiercią. Oczywiście i na nich przychodziła kolej, ale starcze maksimum zgonów, na podstawie którego określa się nor­malne trwanie życia według dokładnych wzo­rów, przesuwało się na nieco późniejsze lata, natomiast przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 60 lat, na podstawie którego wskaźnik ten oblicza się według metody J. Majera, osią­gało relatywne większe wartości. Hipoteza ta znajduje potwierdzenie w tym, że według typowych tablic wymieralności, w których za­łożono przeciętne dalsze trwanie życia nowo­rodka na poziomie około 40 lat, normalne trwa­nie życia mężczyzn wynosi 67,8 roku, nato­miast kobiet — 69,2 roku, czyli jest (odpowied­nio) o 4,3 i 4,7 roku krótsze niż według tablic, w których przeciętne trwanie życia noworodka kształtuje się na minimalnym poziomie.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)