WYSOKI POZIOM PRAWDOPODOBIEŃSTWA

świadczą bowiem te tablice, tak wysoki poziom prawdopodobnego trwania ży­cia został zapewniony dopiero w takich wa­runkach, w których przeciętne trwanie życia mężczyzn osiągnęło 59—61, natomiast kobiet 62—67 lat. Historia demograficzna świadczy, że nawet kraje należące do ścisłej czołówki (Szwecja, Norwegia, Dania, Holandia) osiągnę­ły ten poziom dopiero w drugiej—trzeciej de­kadzie bieżącego stulecia, natomiast regiony rozwijające się — według najnowszych, bynaj­mniej nie pesymistycznych prognoz ONZ — osiągną go w latach 1990—2000.Nieco inaczej przebiegała ewolucja normal­nego trwania życia. Najbardziej pesymistyczne typowe tablice wymieralności, skonstruowane przy założeniu, że umieralność niemowląt wy­nosi ponad 40% i że przeciętne dalsze trwanie życia noworodka płci męskiej kształtuje się na poziomie niespełna 16, natomiast żeńskiej nieco powyżej 18 lat, zmuszają jednak do stwierdzenia, że przeciętne dalsze trwanie ży­cia w wieku 60 lat wynosi (odpowiednio) 12,1 i 13,9 roku.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)