WYRAŹNE ZWIĘKSZENIE

Natomiast w Ameryce Północnej osiąg­nął poziom wysoki. Wyraźnie zwiększyła się pod tym względem różnica między i regionami rozwiniętymi a rozwijającymi się: podczas gdy te pierwsze pozostały na poziomie niskim, drugie dosłownie otarły się o   granicę oddzielającą poziom przeciętny od wysokiego. Jeszcze bardziej zwiększy się ta różnica pod koniec okresu perspektywicznego, kiedy regiony rozwinięte będą się legitymo­wały wysokim poziomem współczynnika sędzi­wej starości, natomiast rozwijające się nadal nie osiągną przeciętnego. W Ameryce Północ­nej — jako pierwszym na świecie wielkim ob­szarze — współczynnik ten przewyższy poziom 20%, w ZSRR, Europie i Oceanii ukształtuje się w wąskim zakresie wartości 16,94—18,37%, w Ameryce Łacińskiej i Azji Wschodniej osiąg­nie poziom przeciętny i tylko w Afryce i Azji Południowej pozostanie na niskim.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)