WYNIKI PRZEPROWADZONYCH OBLICZEŃ

Wyniki przeprowadzonych obliczeń uprawnia­ją do stwierdzenia, że w skali całego świata współczynnik sędziwej starości pozostaje w istotnej dodatniej zależności korelacyjnej od współczynnika starości, przy czym w ’ miarę upływu czasu wartość współczynnika korelacji wzrasta (w 1950 r. wynosiła ona 0,5761, w 1975 r. — 0,8827, a w 2000 r. wyniesie 0,9639). W regionach rozwijających się istotna zależność (r=0,7495) występowała w 1975 r., ale nieco się zmniejszy w 2000 r. (r=0,7011), przy czym wielce interesujący jest fakt, że w 1950 r. wartość współczynnika korelacji rang, chociaż była dodatnia (r=0,2044), nie świadczyła o ist­nieniu zależności korelacyjnej. Odmienna sy­tuacja ukształtowała sdę w regionach rozwi­niętych. Wprawdzie w 1950 r. występowała w nich istotna dodatnia zależność korelacyjna między współczynnikami starości i sędziwej starości (r=0,7333), ale już w 1975 r. współ­czynnik korelacji rang zmniejszył się do pozio­mu o takiej zależności nie świadczącego (r= = 0,3167), natomiast w 2000 r. przybierze war­tość ujemną (r=0,2250), nie świadczącą jednak o  zależności odwrotnej.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)