WYNIKI PRZEPROWADZONYCH OBLICZEŃ

Wyniki przeprowadzonych obliczeń uprawnia­ją do stwierdzenia, że w skali całego świata współczynnik sędziwej starości pozostaje w istotnej dodatniej zależności korelacyjnej od współczynnika starości, przy czym w ’ miarę upływu czasu wartość współczynnika korelacji wzrasta (w 1950 r. wynosiła ona 0,5761, w 1975 r. — 0,8827, a w 2000 r. wyniesie 0,9639). W regionach rozwijających się istotna zależność (r=0,7495) występowała w 1975 r., ale nieco się zmniejszy w 2000 r. (r=0,7011), przy czym wielce interesujący jest fakt, że w 1950 r. wartość współczynnika korelacji rang, chociaż była dodatnia (r=0,2044), nie świadczyła o ist­nieniu zależności korelacyjnej. Odmienna sy­tuacja ukształtowała sdę w regionach rozwi­niętych. Wprawdzie w 1950 r. występowała w nich istotna dodatnia zależność korelacyjna między współczynnikami starości i sędziwej starości (r=0,7333), ale już w 1975 r. współ­czynnik korelacji rang zmniejszył się do pozio­mu o takiej zależności nie świadczącego (r= = 0,3167), natomiast w 2000 r. przybierze war­tość ujemną (r=0,2250), nie świadczącą jednak o  zależności odwrotnej.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)