WYDZIELONE PODGRUPY

We wstępie do prog­nozy zasobów iudności w wieku lat 60 i więcej (warto przy okazji zauważyć, że odważnie wybiegł myślą badawczą daleko poza magiczny próg 2000 r., którym zamyka się okres per­spektywiczny niemal we wszystkich progno­zach demograficznych) autor ten słusznie zauważył, że badana przezeń grupa „jest -zróżnicowana w swej cząstkowej struktu­rze” i że „po zdezagregowaniu jej na cząstkowe podgrupy wieku możemy zaob­serwować niezwykle interesujący obraz przy­szłych zjawisk demograficznych, jakie będą udziałem tej populacji”. W skumulowanej gru­pie wieku, jak przywykło się nazywać grupę osób starszych, K. Dzienio wyodrębnił cztery -następujące konwencjonalne podgrupy:60—69 lat — wiek początkowej starości;70—74 lat — wiek przejściowy między po­czątkową starością a wiekiem o ograniczonej sprawności fizycznej i umysłowej;75—84 lat — wiek zaawansowanej starości, wyrażającej się ograniczoną sprawnością fizycz­ną i umysłową; 85 lat i więcej — wiek niedołężnej starości.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)