WSZYSTKIE GRUPY WIEKU

Zależność ta wprawdzie obejmuje nie wszystkie grupy wie­ku, ale ogólnie można stwierdzić, że umieral­ność (a więc również prawdopodobieństwo zgo­nu) poczynając od wieku około dwunastu łat wzrasta wykładniczo. Jako ciekawostkę warto podać, że liczni auto­rzy przeprowadzali w pełni uzasadnione analo­gie między przebiegiem krzywej prawdopodo­bieństwa zgonu w funkcji wieku a „trwaniem życia” niektórych urządzeń technicznych. Tak np. G.W. Brown i M.M. Flood wykazali, że istnieje analogia między krzywą liczb osób do­żywających poszczególnych przedziałów wieku a czasem używania naczyń szklanych. „Starze­nie się” szklanek przebiega według krzywej podobnej do starzenia się organizmów żywych, a prawdopodobieństwo stłuczenia wzrasta po­dobnie jak prawdopodobieństwo zgonu. Krzywe wyżywalności organizmów żywych przebiegają więc podobnie do krzywych zużywalności na­czyń i innych urządzeń technicznych.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)