WŚRÓD NAJSTARSZYCH KRAJÓW

Wśród najstarszych krajów w tymże roku — obok NRD — znalazły się Austria, Szwecja, RFN i Belgia, natomiast wśród naj­młodszych — obok Kuwejtu — Rodezja Po­łudniowa, Somalia i Zambia. Jako niezwykle po­uczającą ciekawostkę warto odnotować fakt, że Francja, która przez ponad sto lat była kra­jem zdecydowanie najstarszym, w 1975 r. spadła na dziesiąte miejsce (oprócz wymienio­nych krajów wyprzedziły ją także Luksemburg, Norwegia, Wielka Brytania i Dania). Obok czynnika, jakim było przekraczanie progu sta­rości przez coraz „chudsze” roczniki, zdziesiąt­kowane przez dwie wojny światowe, do zmia- ny pozycji Francji niezaprzeczalnie przyczyni­ło się ożywienie demograficzne z lat sześćdzie­siątych, cechujące się istotnym podwyższe­niem stopy urodzeń. Przykład ten zara­zem dobitnie świadczy, że niezwykle rzadkie, jak dotąd, zjawisko zahamowania procesu sta­rzenia się ludności jest jednak możliwe nawet w krajach o bardzo wysokim poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego, w których rewolu­cja demograficzna nie jest, jak wiadomo, wy­darzeniem najświeższej daty.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)