WSPÓŁCZESNE TABLICE

Współczesne tablice trwania życia konstruu­je się osobno dla mężczyzn i kobiet oraz dla ludności wiejskiej i miejskiej. Ponadto sporzą­dza się tablice sumaryczne (dla obojga płci oraz dla ludności miejskiej i wiejskiej łącznie). Jest to konieczne ze względu na to, że prawdo­podobieństwo zgonu zmienia się nie tylko w funkcji wieku, lecz również zależnie od płci oraz miejsca zamieszkania. Wszystkie te ele­menty zawiera więc również najnowsza dostęp­na mi pełna tablica trwania życia skonstruowa­na na podstawie informacji o stanie i struktu­rze ludności w roku przedostatniego powszech­nego spisu (1970 r.) oraz uwzględniająca infor­macje o liczbie zmarłych i strukturze według płci, wieku i miejsca aamieszkania w latach 1970—1972.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)