WSKAŹNIKI STRUKTURALNE W OCENACH

Tenże autor w obliczeniach i oce­nach własnych najchętniej stosuje wskaźniki strukturalne, z czego by wynikało, że — nie stawiając przysłowiowych kropek na „i” — im przyznaje palmę pierwszeństwa. Podzielam ten pogląd i w toku dalszych wy­wodów zamierzam się ograniczyć do takich wskaźników starzenia się demograficznego, które odpowiadają wyrażonemu w procentach udziałowi liczebności grupy osób w starszym wieku w ogólnej strukturze ludności. Opowie­dzenie się za tego rodzaju wskaźnikami nie załatwia jednak sprawy do końca, albowiem kwestią otwartą pozostaje wyznaczenie umow­nej linii, po której przekroczeniu na osi chro­nologicznej wieku zaczyna się obszar starości. Już wspomniałem w poprzednim rozdziale, że mówić w tym przypadku można jedynie o linii umownej, tym bardziej że poziom, na którym przebiega, powoli wprawdzie, ale nieodwracal­nie podwyższa się w miarę postępu społeczno- -ekonomicznego, któremu nieodzownie towa­rzyszy podwyższanie się stopy życiowej, prze­dłużanie przeciętnego dalszego trwania życia i polepszenie stanu zdrowia ludności.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)