WPŁYW NA STRUKTURĘ

Właśnie dlatego wpływ minionej wojny na strukturę płci subpopulacji osób w starszym wieku w 1975 r. jest widoczniejszy niż przed ćwierćwieczem, kiedy od jej zakoń­czenia minęło ząledwie pięć lat. Właśnie dlate­go w grupie sędziwych starców, czyli osób w wieku lat 80 i więcej, z największym nasile­niem wystąpi on jeszcze później, około 2000 r. Właśnie dlatego przemiany struktury umieral­ności według płci i przewidywany w regionach rozwijających się spadek rozrodczości znajdą ilościowe odzwierciedlenie w stopniu sfemini­zowania starszych grup ludności dopiero poza granicami okresu perspektywicznego. Poważne znaczenie ma także struktura wie­ku omawianej grupy. W badaniu jej zmian w czasie i przestrzeni można stosować rozmaite metody, m.in. posługiwać się wskaźnikiem wieku średniego, który w tym przypadku nie jest tak zawodny jak w badaniu ogółu ludności, albowiem na jego wielkość nie wpływają liczeb­ności najmłodszych i środkowych grup wieku, majoryzujących ogólną strukturę.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)