WERYFIKACJA HIPOTEZY

Nie zamierzam tu podejmować dyskusji z moimi znakomitymi poprzednikami. Nie było­by to postępowanie lojalne wobec autorów, z których prac tak wiele zaczerpnąłem, tym bar­dziej że dysponuję o wiele obszerniejszym za­sobem informacji źródłowych. Nieżyjący dziś autorzy byli skazani na posługiwanie się dany­mi pochodzącymi z nielicznej grupy krajów, w których zaledwie od kilku dziesięcioleci ist­niała statystyka demograficzna, i dziwić po­winny nie tyle pewne luki w ich rozumowaniu co fakt, że większość ich wniosków zwycięsko wytrzymała niełatwą próbę czasu.Aby zweryfikować hipotezę o zależności od­wrotnej lub niezależności przeciętnego dalsze­go trwania żyda w wieku starszym od wartoś­ci tegoż wskaźnika w wieku 0 lat, wykorzy­stałem najnowsze, uwzględnione w ostatnim Roczniku Demograficznym ONZ, tablice po­chodzące z 36 rozwiniętych i 58 rozwijających się krajów, przy czym z wyżej omówionych względów, ponownie zastosowałem metodę ob­liczania współczynnika korelacji rang Spearmana.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)