WEDŁUG INFORMACJI

Jak świadczą informacje , udział osób w starszym wieku w ogólnej strukturze ludności ustabilizowanej zwiększa się wraz z przedłużaniem się przeciętnego dal­szego trwania życia i zmniejszaniem się war­tości współczynnika reprodukcji brutto. War­tość minimalna, występująca wówczas, gdy współczynnik reprodukcji brutto wynosi 4,00, natomiast przeciętne dalsze trwanie życia — 20 lat (1,28%), jest 12,6 raza mniejsza od maksy­malnej, występującej w warunkach, gdy war­tości te kształtują się na poziomach (odpowied­nio) 1,00 i 70,2. Informacje te świadczą również, że zmniejszaniu się wartości współczynnika re­produkcji brutto (przy stałym przeciętnym dalszym trwaniu życia) towarzyszy 8,4—10,2- -krotny wzrost udziału osób w starszym wie­ku.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)