WBREW POGLĄDOM

Wbrew apiorystycznemu, szeroko niestety rozpowszechnionemu poglądowi, wiek normal­ny osiągany przez człowieka bynajmniej nie jest niezmienny. Wraz z postępem społeczno- -gospodarczym i naukowym oraz związanymi z nimi zmianami warunków egzystencji czło­wieka (m. in. warunków zdrowotnych) wiek ten ulega zmianom. Nie są one wprawdzie tak istot­ne jak zmiany przeciętnego trwania życia, ale jednak zauważalne nawet w ciągu epoki, z któ­rej pochodzą zupełnie wiarygodne informacje statystyczne. Tak np. w Polsce normalne trwanie życia mężczyzn już w 1952/1953 r. było o ponad rok dłuższe niż w okresie przedwojen­nym, a w ciągu następnego dwudziestolecia zwiększyło się o dalsze 2,5 roku.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)