WARUNKI SANITARNE

Przypuśćmy, że warunki sani­tarne na całym świecie staną się od teraz rów­ni# dobre jak w Szwecji1 i pozostaną takimi w ciągu przeszło 100 lat; spośród 100 milionów ludzi urodzonych w roku 1960 liczba dożywa­jących 105 lat nie przekraczałaby wówczas liczby 550, a 108 lat — 6”.Wróćmy jednak do tablic trwania życia, któ­re odzwierciedlają porządek wymierania pew­nej hipotetycznej populacji składającej się z jednocześnie urodzonych osób. Jak starałem się wykazać, spośród wszystkich parametrów najlepiej obrazują to liczby dożywających. Na­leży jednak stale pamiętać, że — chociaż umoż­liwiają one ustalenie, jaki odsetek spośród urodzonych w danym roku ma szanse osiągnię­cia dowolnego wieku x lat — są oparte na teo­retycznej konstrukcji ludności zastojowej, a więc nie znajdą dokładnego odzwierciedlenia w mającej nastąpić rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)