WARUNKI SANITARNE

Przypuśćmy, że warunki sani­tarne na całym świecie staną się od teraz rów­ni# dobre jak w Szwecji1 i pozostaną takimi w ciągu przeszło 100 lat; spośród 100 milionów ludzi urodzonych w roku 1960 liczba dożywa­jących 105 lat nie przekraczałaby wówczas liczby 550, a 108 lat — 6”.Wróćmy jednak do tablic trwania życia, któ­re odzwierciedlają porządek wymierania pew­nej hipotetycznej populacji składającej się z jednocześnie urodzonych osób. Jak starałem się wykazać, spośród wszystkich parametrów najlepiej obrazują to liczby dożywających. Na­leży jednak stale pamiętać, że — chociaż umoż­liwiają one ustalenie, jaki odsetek spośród urodzonych w danym roku ma szanse osiągnię­cia dowolnego wieku x lat — są oparte na teo­retycznej konstrukcji ludności zastojowej, a więc nie znajdą dokładnego odzwierciedlenia w mającej nastąpić rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)