WARTOŚĆ MINIMALNA

Wartość minimalna, występująca przy najwyższym spośród wy­szczególnionych współczynników reprodukcji brutto (4,00) i najmniejszym przeciętnym dal­szym trwaniu życia (20 lat), jest prawie pięć razy mniejsza od wartości występującej przy najdłuższym przeciętnym dalszym trwaniu ży­cia (70,2 roku) i najmniejszym współczynniku reprodukcji brutto (1,00). Warto zwrócić uwagę na fakt, że i .w tym przypadku zmiany współczynnika reprodukcji bardzo poważnie wpływają na wartość współ­czynnika sędziwej starości, ale w porównaniu z wpływem, jaki wywiera przedłużanie się przeciętnego dalszego trwania życia, nie zacho­dzi tu taka relacja jak w przypadku zmian współczynnika starości. Tak np. w warunkach typowej dla współczesnych krajów rozwijają­cych się znacznie rozszerzonej reprodukcji, kształtującej się na poziomie 2,50, przedłuże­nie przeciętnego dalszego trwania życia nowo­rodka z 30 do 70 lat, któremu, jak wynika z tab. 6, towarzyszy wzrost współczynnika sta­rości zaledwie o 19%, powoduje zarazem ponad dwukrotny wzrost wartości współczynnika sę­dziwej starości.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)