W ŻADNYM Z KRAJÓW

Wynikałoby stąd, że podczas gdy średnioroczny przyrost przeciętne­go dalszego trwania życia noworodków w żad­nym z wymienionych krajów nie kształtował się poniżej dwóch miesięcy, a we Francji prze­wyższył 80 dni, szanse osób, w starszym wieku na długowieczność nawet w Szwecji rokrocznie zwiększały się tylko o 7—11 dni, a we Francji oraz Anglii i Walii (u mężczyzn) zaledwie o 3—4 dni. Obecnie przeciętne dalsze trwanie życia męż­czyzn w wieku 65 lat waha się w stosunkowo wąskim zakresie wartości od 6—8 lat w Togo Malezji i Wschodniej i Górnej Wolcie, do 14,5 —15 lat w Kuwejcie, Meksyku, Puerto Rico i Albanii, a w przytłaczającej większości kra­jów rozwiniętych w granicach od około 12 do około 14 lat. Niewiele szerszy jest zakres wa­hań tego wskaźnika u kobiet. Wartości mini­malne (6—10 lat) notuje się w Górnej Wolcie, Malezji Wschodniej, Kamerunie i wśród lud­ności pochodzenia azjatyckiego w RPA, nato­miast maksymalne (17,0—17,7 roku) — w Nor­wegu, Holandii, Francji, Szwecji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, w Puerto Rico i wśród ludności tubylczej na wyspach Fidżi, przy czym w żadnym z krajów rozwiniętych nie kształtuje się ono poniżej 14,5 roku.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)