W TRYBIE ROBOCZYM

W trybie roboczym używa się najcześciej znanego okreś­lenia starości jako „okresu życia ustroju, na­stępującego po wieku dojrzałym, charakteryzu­jącego się obniżeniem funkcji życiowych i sze­regiem morfologicznych zmian w poszczegól­nych układach i narządach”. Przytaczając tę definicję, E. Rosset podkreśla zarazem koniecz­ność odróżniania od starości długotrwałego, po­stępującego procesu starzenia się, „w którego toku powstają w ustroju — obok zanikowych zmian w narządach i tkankach —- nowe mecha­nizmy, zabezpieczające istnienie ustroju w da­nych warunkach”. Nie kwestionując żadnego z elementów przy­toczonej definicji, przyznam się jednak, że od­czuwam wyraźną predylekcję do innej, mniej szczegółowej wprawdzie, ale za to zawierającej niezmiernie ważne sformułowanie.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)