W RAZIE STOSOWANIA METODY

W razie zastosowania metody J. Majera wynikałoby, że w warunkach takiego porządku wymierania normalne trwanie życia wynosi 7*2,1 i 73,9 roku. Według ostatniej z szeregu typowych tablic wymieralności nato­miast, w której przeciętne dalsze trwanie życia noworodka płci męskiej zbliża się do 75 lat, a żeńskiej nieco przewyższa 77 lat, wskaźnik ten wynosi odpowiednio 81,7 i 83,5 roku.Nie oznacza to jednak, że normalne trwanie życia w ciągu kilkunastu tysięcy lat historii gatunku Homo sapiens przedłużyło się zaled­wie o parę lat. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w pewnych okresach, w których przeciętne trwanie życia noworodka osiągało znacznie większe wartości, przebieg krzywej cząstko­wych współczynników umieralności w najstar­szych grupach wieku był znacznie mniej ko­rzystny niż w warunkach najokrutniejszej umieralności w rocznikach młodszych.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)