W PRZECIĘTNYCH WARUNKACH

Nietrudno zauważyć  że w warun­kach, w których przeciętne trwanie życia kształtuje się na najniższym poziomie, wartoś­ci współczynnika sędziwej starości na wszyst­kich wyszczególnionych poziomach reprodukcji są bardzo niskie. Przedłużenie przeciętnego dalszego trwania życia do 30 lat stwarza pier­wszą możliwość podwyższenia tego współczyn­nika z wartości bardzo niskich do niskich. Moż­liwość ta powstaje jednak dopiero w razie ustabilizowania się współczynnika reprodukcji na najniższym z wymienionych poziomów. Na­stępnie — im bardziej przedłuża się przeciętne trwanie życia — tym mniej wyższa wartość współczynnika reprodukcji przeszkadza w osiągnięciu przez współczynnik sędziwej sta­rości poziomu mieszczącego się w tej klasie. Przeciętne wartości współczynnika sędziwej starości są osiągalne dopiero wówczas, gdy przeciętne dalsze trwanie życia przedłuża się do 40 lat (ale tylko w warunkach ustabilizowa­nia się reprodukcji na najniższym z możliwych poziomów).

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)