W POWIĄZANIU ZE STARZENIEM

Tak więc (starość jako zjawisko należy roz­patrywać w powiązaniu ze starzeniem się jako procesem, dostrzegając zarazem biologiczne aspekty starzenia się osobniczego oraz ich demograficzne, ekonomiczne i społeczne kon­sekwencje, znajdujące wyraz w zjawisku sta­rzenia się ludności.  Obydwa pojęcia mają więc charakter interdyscyplinarny i tu naj­prawdopodobniej tkwią przyczyny, które za­decydowały o niedoskonałości wszystkich de­finicji proponowanych przez poszczególnych specjalistów reprezentujących tę lub inną dzie­dzinę wiedzy.Ponieważ jednak różnorakie konsekwencje starości mają podłoże biologiczne i urastają do rangi problemu społecznego dopiero wówczas, gdy ów fenomen — z natury rzeczy biologicz­ny — przybiera postać zjawiska masowegp,palmę pierwszeństwa w jego zdefiniowaniu wy­pada przyznać biologom i lekarzom.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)