W NORMALNIE ROZWINIĘTYCH KRAJACH

We współczesnych krajach rozwiniętych nor­malne trwanie życia mężczyzn kształtuje się w granicach 74—78 lat, natomiast kobiet — 76 —81 lat, przy czym najwyższe wartości wystę­pują wśród mężczyzn: w Islandii, Szwajcarii, Danii, Grecji i Holandii, natomiast wśród ko­biet:  w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych,Szwecji, Norwegii, Francji, Danii i Islandii. Wśród 32 krajów rozwiniętych Polska pod względem normalnego trwania życia mężczyzn zajmuje 20, natomiast kobiet — 17 miejsce (dzieląc je z NRD i RFN). Z danych zawartych w tablicach trwania ży­cia można obliczyć jeszcze jeden wskaźnik, o którym niestety zbyt często zapominają auto­rzy opracowań dotyczących problemu starzenia się demograficznego. Jest nim tzw. prawdopo­dobne trwanie życia, stanowiące medianę prze­ciętnego dalszego trwania życia, a więc odpo­wiadające liczbie lat, którą przeżyje połowa badanej hipotetycznej generacji jednocześnie urodzonych (oczywiście przy towarzyszą­cym budowie tablic zasadniczym założeniu nie­zmienności cząstkowych współczynników umieralności w poszczególnych przedziałach wieku).

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)