W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI

Sądzę, że w niedalekiej przyszłości uda się opracować poprawniejszy schemat klasyfika­cyjny* w którym — obok kryterium geograficz­nego z większą konsekwencją zastosowano by inne. Wydaje się jednak, że — pamiętając o  wspomnianych wadach — nie należy rezy­gnować z istniejącego schematu nie tylko dla­tego, że nadano mu rangę oficjalnego doku­mentu, lecz również, aby zapewnić jednolitość opisu. Obecnie największym skupiskiem osób w starszym wieku jest Europa. Góruje ona pod tym względem nawet nad takimi obszarami świata, jak Azja Wschodnia i Południowa, cho­ciaż znacznie ustępuje im pod względem ogól­nego zaludnienia. Sytuacja ta ulegnie jednak zmianie pod koniec okresu perspektywicznego, kiedy udział Europejczyków w ogólnej struk­turze subpopulacji osób w starszym wieku — w porównaniu z latami 1950 i 1975 — zmniejszy się o 6,5—7,3 punkta, natomiast udział Azji Wschodniej i Południowej zwiększy (od­powiednio) o 1,4—5,6 i 0,8—1,6 punkta. Zwiększy się także udział pozostałych regionów rozwijających się, natomiast zmniejszy — Ame­ryki Północnej.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)