W FAZIE MŁODOŚCI GEOGRAFICZNEJ

Obecnie w fazie młodości demo­graficznej mieszczą się wszystkie regiony Af­ryki i Azji Południowej, Ameryka Łacińska Środkowa i Zwrotnikowa oraz dwa małe regio­ny Oceanii (Melanezja oraz Polinezja i Mikro­nezja), ale w 2000 r. z fazy tej do wczesnej fazy przejściowej między młodością a starością der mograficzną przesuną się Ameryka Zwrotni­kowa, kraje Azji Wschodniej (oprócz Japo­nii i Chin) oraz Azja Południowo-Zachodnia.O  zróżnicowaniu międzyregionalnym świadczy także zwiększanie się różnicy między maksymalną a minimalną wartością współczynnika sta­rości (w 1950 r. wynosiła ona 9,5 natomiast w 1974 r. i 2000 r. osiągnie 10,9 punkta).Prowadząc badania porównawcze starzenia się ludności w skali poszczególnych krajów, można zauważyć, że różnica ta zwiększa się do ponad 15 punktów. W najmłodszym bowiem kraju (Kuwejcie) współczynnik starości w 1975 r. wynosił 1,4%, natomiast w najstarszym (NRD)16,6%.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)