W FAZIE MŁODOŚCI GEOGRAFICZNEJ

Obecnie w fazie młodości demo­graficznej mieszczą się wszystkie regiony Af­ryki i Azji Południowej, Ameryka Łacińska Środkowa i Zwrotnikowa oraz dwa małe regio­ny Oceanii (Melanezja oraz Polinezja i Mikro­nezja), ale w 2000 r. z fazy tej do wczesnej fazy przejściowej między młodością a starością der mograficzną przesuną się Ameryka Zwrotni­kowa, kraje Azji Wschodniej (oprócz Japo­nii i Chin) oraz Azja Południowo-Zachodnia.O  zróżnicowaniu międzyregionalnym świadczy także zwiększanie się różnicy między maksymalną a minimalną wartością współczynnika sta­rości (w 1950 r. wynosiła ona 9,5 natomiast w 1974 r. i 2000 r. osiągnie 10,9 punkta).Prowadząc badania porównawcze starzenia się ludności w skali poszczególnych krajów, można zauważyć, że różnica ta zwiększa się do ponad 15 punktów. W najmłodszym bowiem kraju (Kuwejcie) współczynnik starości w 1975 r. wynosił 1,4%, natomiast w najstarszym (NRD)16,6%.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)