UZYSKANE WYNIKI

Wyniki uzyskiwane za pomocą metody J. Ma­jera odbiegają wprawdzie od wyników otrzy­mywanych z dokładniejszych wzorów, ale na swoje usprawiedliwienie mogę powołać się na E. Rosseta, który stosował ją nie tylko dla oszacowania normalnego trwania życia w epo­ce przedstatystycznej, lecz również dla czasów, z których pochodzą dostatecznie szczegółowe, systematycznie publikowane tablice trwania życia. Wydaje się ponadto, że metoda J. Ma­jera ma pewną zaletę. W odróżnieniu od meto­dy W. Lexisa, według której wartość normal­nego trwania życia pozostaje tylko w zależnoś­ci od pewnego odcinka krzywej zgonów, uwzględnia bowiem jej przebieg od sa­mego początku aż do kresu istnienia populacji, której porządek wymierania odzwierciedla ta­blica trwania życia zawierająca niezbędne dla obliczeń informacje.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)