UTRATA POZYCJI

Utraci swoją dotychczasową pozycję wiodącą na rzecz Azji Wschodniej dopiero pod koniec okresu perspek­tywicznego, ale nadal będzie wyprzedzała ob­szar Azji Południowej, na którym ogólna liczba ludności będzie wówczas ponad 4 razy większa niż w Europie. Jednocześnie Azja Południowa, która — obok Ameryki Łacińskiej i Afryki — legitymuje się największym tempem wzrostu ludności i skupia większość sędziwych starców, ustępuje nie tylko Azji Wschodniej (co byłoby rzeczą zrozumiałą bez dalszych wyjaśnień), lecz również Europie i Ameryce Północnej.Jednakże przytoczone w tej tablicy wskaźni­ki wzrostu w okresach 1950—1975 i 1975—2000 dobitnie świadczą, że taka na pierwszy rzut oka paradoksalna sytuacja ma charakter przej­ściowy. Podczas gdy w minionym ćwierćwieczu najwyższym tempem wzrostu omawianej gru­py odznaczały się ZSRR, Ameryka Północna i Europa, czyli regiony rozwinięte, to w następ­nym zajdą wręcz spektakularne zmiany.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)