USTABILIZOWANIE ROZRODCZOŚCI

Tak np. w ra­zie ustabilizowania się rozrodczości na pozio­mie, który odpowiada współczynnikowi repro­dukcji brutto 4,00, przedłużeniu przeciętnego dalszego trwania życia noworodka z pięćdzie­sięciu do siedemdziesięciu lat towarzyszy zmniejszenie współczynnika starości o 0,04% niemalże do poziomu notowanego przy prze­ciętnym dalszym trwaniu życia wynoszącym zaledwie czterdzieści lat. Paradoksalne to zjawisko wynika stąd, że przedłużanie się prze­ciętnego dalszego trwania życia (szczególnie w warunkach panowania prymitywnych stosun­ków ludnościowych, które cechują się m.in. wysokimi wartościami współczynników repro­dukcji) odbywa się głównie dzięki zmniejsze­niu umieralności w najmłodszych grupach wie­ku, co nie może z kolei nie przyczynić się do zwiększenia liczebności najmłodszych roczni­ków i ich udziału w ogólnej strukturze ludnoś­ci, a więc — jednocześnie — do zmniejszenia udziału roczników najstarszych (nawet w ra­zie wzrostu ich liczebności).

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)