USTABILIZOWANA LUDNOŚĆ

Nie ulega wątpliwości, że ludność ustabilizo­wana (w tym również zastojowa) jest modelem teoretycznym, w czystej postaci nie reprezen­towanym w żadnej ze znanych, istniejących obecnie populacji. Niemniej jednak — jak w ślad za R. Presatem stwierdza J.Z. Holzer — jest niemal pewne, że model ten istniał w rze­czywistości w czasach, kiedy o rozwoju ludności decydowała „naturalna”, niczym nie ogra­niczona płodność kobiet i umieralność, której poziom kształtował się wyłącznie pod wpły­wem czynników zewnętrznych, którym czło­wiek niczego jeszcze nie umiał przeciwstawić. Model ten — jednakże na krańcowo odmiennym poziomie — może się w niedalekiej przyszłości urzeczywistnić również w krajach najbardziej zaawansowanych w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)