UJEDNOLICENIE WYNIKÓW

Dą­żąc do ujednolicenia wyników badań porów­nawczych, obliczamy więc współczynniki sta­rzenia się ludności w ubiegłym stuleciu i w przededniu następnego tysiąclecia na podstawie udziału grupy osób w pewnym wieku w ogólnej strukturze ludności, ale powszechną zmową mil­czenia pokrywa się to, że są to grupy niezu­pełnie porównywalne.Nikt nie przekona mnie bowiem, że współ­czesny 65-letni Anglik lub Szwed nie tylko z biologicznego, lecz również ze społecznego pun­ktu widzenia jest człowiekiem w tym samym wieku, co jego kalendarzowy rówieśnik, który żył o sto lat wcześniej, w zupełnie innych, na pewno o wiele gorszych warunkach zdrowot­nych i ekonomicznych. Tak samo nikt mnie nie przekona, że — stosując obiektywne kryte­ria biologiczno-społeczne — bylibyśmy upraw­nieni do stawiania znaku równości między współczesnymi nam 65-letnimi Szwedami i Hindusami, Anglikami i Kongijczykami, Szwajcarami i Pakistańczykami.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)