U PROGU STULECIA

Trudno się zatem dziwić, że u progu na­stępnego stulecia na liście krajów, uszerego­wanych według malejących wartości współ­czynnika starości, zajdą dalsze poważne zmia­ny. Na jej czołowych miejscach znajdą się: Grecja (17,0%), Bułgaria (15,0%), Węgry (15,0%), Włochy (14,7%) i Belgia (14,7%), natomiast dawni liderzy spadną na znacznie niższe: NRD z pierwszego na trzynaste, Austria — z drugiego na jedenaste, Szwecja — z trzecie­go na szóste. Ostatnie pozycje na liście obej­mującej 59 największych krajów świata nadal będą zajmować Nigeria i Tanzania (po 2,7%).Dynamika sędziwej starości. Czytelnikom, którzy już przywykli do tego, że „starym kontynentem” tradycyjnie nazywa się Europę, pewną niespodziankę być może sprawi fakt, że nie ona, lecz Ameryka Północna znalazłaby się na czele listy sporządzonej według malejących wartości współczynnika sedziwej starości .

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)