TEMPO WZROSTU ILOŚCIOWEGO

Determinuje to radykalne zmiany w rozmie­szczeniu omawianej subpopulacji: podczas gdy w latach 1955—1975 jej zdecydowana większość przypadała na regiony rozwinięte, wkrótce po 1980 r. dominować pod tym względem zaczną rozwijające się. Pod koniec okresu perspekty­wicznego skupią one 57,5% osób w starszym wieku. Tempo wzrostu ilościowego omawianej gru­py jest bardzo zróżnicowane w czasie, czemu się zresztą trudno dziwić. Zmiany liczby osób w starszym wieku pozostają bowiem w zależ­ności od wahań stopy urodzeń i zgonów w po­przednich okresach. Warto np. wspomnieć, że w regionach rozwiniętych (przede wszystkim w Europie) wzrost ilościowy tej subpopulacji w najbliższych latach (1980—1985) zostanie drastycznie zahamowany. Pozostanie to w nie­zaprzeczalnym związku z tym, że właśnie wte­dy próg starości zaczną przekraczać „chude” roczniki pochodzące z okresu pierwszej wojny światowej, którym po dwudziestu latach przy­padło w udziale dźwigać największy ciężar drugiej.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)