TABLICE TRWANIA ŻYCIA

Konstruując tablice trwania życia (dawniej nazywane tablicami wymieralności), wychodzi się z założenia, że w ciągu pewnego okresu, od­powiadającego teoretycznej długości życia generacji (100 lat), stopy urodzeń i zgonów pozostają na niezmiennym poziomie. Eliminuje się również wpływ ruchów migracyjnych. Dzię­ki takim zabiegom tworzy się model ludności, która w demografii uzyskała nazwę ludności zastojowej (stacjonarnej). Tak więc koncepcja ludności zastojowej opiera się na pewnych sztucznych przesłankach, które pozwolę sobie tu przedstawić w ślad za słynnym polskim de­mografem S. Fogelsonem, zamordowanym pod­czas okupacji.„Konstrukcję tablicy wymieralności naj­łatwiej wyjaśnić sobie za pomocą następującego fikcyjnego eksperymentu myślowego.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)