SZYBKI WZROST WARTOŚCI

Tak szybki wzrost wartości determinu­jącej porządek wymierania w wieku starszym i sędziwym powoduje szybkie zmniejszanie się liczby osób dożywających. Jak świadczy przyto­czona tablica, spośród każdych 100 tysięcy uro­dzonych w latach 1970—1972 noworodków płci męskiej 66 846 (czyli ponad 66,8%) ma realne szanse przekroczenia progu starości. Jednak­że na osiągnięcie progu starości sędziwej może liczyć tylko 22 808 osób, czyli 22,8% urodzonych i 34,1% dożywających progu starości, natomiast wieku 100 lat — zaledwie 153 osoby, a więc 0,15% urodzonych, 0,23% dożywających progu starości i 0,67% — sędziwej starości. Inaczej mówiąc, szanse na osiągnięcie piękne­go wieku 100 ukończonych lat w aktualnych warunkach wymieralności w Polsce są u męż­czyzn 150 razy mniejsze niż na osiągnięcie pro­gu sędziwej starości i gdyby — podobnie jak w Wielkiej Brytanii — najwyższe czynniki pań­stwowe składały uroczyste gratulacje wszyst­kim „stulatkom”, niewiele miałyby dodatko­wej pracy: urodziny takie co roku obchodzi­łaby tylko jedna osoba spośród każdych 654 urodzonych sto lat temu, i to tylko w tym przypadku, gdyby w ciągu jej życią nie toczyły się żadne wojny, nie pano­wały epidemie i żadne migracje ‚zewnętrzne niie zmniejszały liczby żyjących w kraju.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)