SZOKUJĄCY WNIOSEK

Wniosek ten (jak słusznie zauważa E. Rosset, wręcz szokujący dla ludzi z dala stojących od problematyki demograficznej) znajduje po­twierdzenie nie tylko w rachunkach hipotetycz­nych, lecz również w coraz liczniejszych przy­kładach zaczerpniętych z najnowszej historii demograficznej krajów tzw. Trzeciego Świata. Jeśli zaoszczędzimy sobie zbędnego trudu sprawdzania twierdzenia, które zdobyło już aprobatę wszystkich znawców przedmiotu, i zgodnie uznamy, że główną przyczyną postę­pującego w ostatnich czasach procesu starzenia się ludności był spadek stopy urodzeń, unik­niemy zarazem konieczności wyjaśniania, dla­czego widownią tego procesu stały się kraje rozwinięte pod względem społeczno-gospodar­czym. Tam bowiem w ubiegłym stuleciu rozpo­częła się rewolucja demograficzna i one to sta­ły się w bieżącym wieku widownią jej ostatecz­nego zwycięstwa.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)