STOPNIOWE POGŁĘBIANIE

Stopniowo nasilając się i pogłębia­jąc, coraz bardziej obniżają poziom sprawności i zdolności do pracy, sprzyjają coraz większej zachorowalności ludzi w starszym wieku, w co­raz większym stopniu uzależniają ich od otocze­nia i pogarszają sytuację w społeczeństwie. Wynika stąd konieczność rozróżniania w okresie starości poszczególnych jej podokresów, a za­tem wyznaczenia dalszych umownych progów wieku, traktowanych jako granice owych pod- okresów.Rozumieli to autorzy najstarszych schema­tów klasyfikacyjnych. Tak np. M.J.P. Flourens rozróżniał pierwszy i drugi okres starości, przy czym granica między nimi miała według niego przebiegać na poziomie 85 roku życia, M. Rub- ner wprowadził pojęcie sędziwej starości, która miała się rozpoczynać po przekroczeniu 70 roku życia (L. Aschoff przesuwał tę granicę o 15 lat w górę), lekarze amerykańscy mówią o wczesnym i późnym okresie starości, natomiast A. Bochenek wyodrębniał aż trzy stopnie sta­rzenia się (60—70, 70—80 i 80—90 lat).

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)