STARZENIE SIĘ I STAROŚĆ

Chociaż nie po raz pierwszy piszę o starzeniu się i starości, i chociaż dostępne mi piśmiennic­two liczy wiele setek tomów, nie znalazłem jak dotąd żadnej definicji tego pojęcia, którą mógł­bym przyjąć i zalecić bez większych zastrzeżeń. Daleki jestem wprawdzie od zaakceptowania opinii F.X. Kaufmanna, wedle którego nauko­we zdefiniowanie starości i starzenia się w ogó­le nie jest możliwe, ale sądzę, że warto przyto­czyć te jego słowa, z którymi trudno się nie zgodzić: „Proces starzenia się jest z punktu widzenia biologii tak samo trudno wytłuma- czalny jak proces życia. Jest to swego rodzaju fenomen pierwotny (Urfenomen), którego prze­bieg i prawidłowości można badać i opisywać, * ale którego definicji nikt dotychczas nie sfor­mułował”.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)