STARZENIE SIĘ I STAROŚĆ

Chociaż nie po raz pierwszy piszę o starzeniu się i starości, i chociaż dostępne mi piśmiennic­two liczy wiele setek tomów, nie znalazłem jak dotąd żadnej definicji tego pojęcia, którą mógł­bym przyjąć i zalecić bez większych zastrzeżeń. Daleki jestem wprawdzie od zaakceptowania opinii F.X. Kaufmanna, wedle którego nauko­we zdefiniowanie starości i starzenia się w ogó­le nie jest możliwe, ale sądzę, że warto przyto­czyć te jego słowa, z którymi trudno się nie zgodzić: „Proces starzenia się jest z punktu widzenia biologii tak samo trudno wytłuma- czalny jak proces życia. Jest to swego rodzaju fenomen pierwotny (Urfenomen), którego prze­bieg i prawidłowości można badać i opisywać, * ale którego definicji nikt dotychczas nie sfor­mułował”.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)