STAROŚĆ W POLSCE

Polska — podobnie jak wszystkie inne kraje rozwinięte pod względem gospodarczym — przechodzi obecnie okres szyb­kich i głębokich zmian struktury wieku ludnoś­ci. Zmniejsza się w niej udział dzieci i młodzie­ży, natomiast zwiększa — osób w starszym wie­ku. Nie należy jednak sądzić, że proces ten roz­począł się dopiero w okresie powojennym. Pier­wsze oznaki starzenia się demograficznego wy­stąpiły bowiem w Polsce już na samym począt­ku bieżącego stulecia. Brak własnej państwowości i eo ipso systematycznie gromadzonych infor­macji statystycznych dotyczących ludności wszystkich ziem polskich utrudnia oczywiście dokładne prześledzenie przebiegu tego procesu. Można jednak bez ryzyka popełnienia większe­go’błędu założyć, że w przededniu pierwszej wojny światowej Polska wyszła ze stadium młodości demograficznej i przesunęła się do wczesnej fazy przejściowej między młodością a starością.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)