STAROŚĆ I STAROŚĆ SĘDZIWA

Najliczniej są reprezentowane grupy autorów, według których granica oddzie­lająca wiek dojrzały od starszego przebiega na poziomie bądź 60, bądź też 65 roku życia (do pierwszej z nich należą m. in. Hipokrates i Pi­tagoras, A. Bochenek i N. Wolański, R. Martin i antropolodzy niemieccy, natomiast do drugiej B. Bromley i F. Lorimer oraz specjaliści zrzeszeni w Amerykańskim Stowarzyszeniu Zdrowia Publicznego). Wyznaczenie umownego progu starości (a liczba rozmaitych schematów klasyfikacyjnych sama przez się dobitnie świadczy, że jest to sprawa nadal kon­trowersyjna) nie wyczerpuje zagadnienia. Jest bowiem rzeczą zupełnie oczywistą, że zmiany czynnościowe i morfologiczne, które rozpoczy­nają się jeszcze w okresie rozwoju progresyw­nego, bynajmniej nie ustają po przekroczeniu tego progu.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)