SPORO ARGUMENTÓW

Sądzę, że gra­nica przebiegająca na poziomie 90 roku życia stanie się jak najbardziej uzasadniona z chwilą, gdy powstaną realne przesłanki do przeprowa­dzania umownej granicy starości — zgodnie z. sugestiami gerontologów — na poziomie 75 roku życia i pod warunkiem, że będzie się w tym czasie dysponowało wystarczającym zasobem informacji statystycznych, dotyczą­cych struktury wieku ludności. Sporo argumen­tów można by przytoczyć na poparcie klasyfi­kacji gerontologicznej, według której sędziwa starość zaczyna się dopiero po 85 roku życia, ale jej powszechnemu zastosowaniu przeszka­dza szczupłość bazy statystycznej. Chodzi bo­wiem o to, że w wielu krajach nie publikuje się

informacji o liczebności podgrup ludności w wieku powyżej 80 lat, co uniemożliwia studia porównawcze. Ten pozornie błahy fakt przesą­dza sprawę i wymaga (przynajmniej w aktual­nych warunkach) wyznaczenia umownego progu starości sędziwej na poziomie o 5 lat niższym, czyli na poziomie 80 roku życia.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)