SPORO ARGUMENTÓW

Sądzę, że gra­nica przebiegająca na poziomie 90 roku życia stanie się jak najbardziej uzasadniona z chwilą, gdy powstaną realne przesłanki do przeprowa­dzania umownej granicy starości — zgodnie z. sugestiami gerontologów — na poziomie 75 roku życia i pod warunkiem, że będzie się w tym czasie dysponowało wystarczającym zasobem informacji statystycznych, dotyczą­cych struktury wieku ludności. Sporo argumen­tów można by przytoczyć na poparcie klasyfi­kacji gerontologicznej, według której sędziwa starość zaczyna się dopiero po 85 roku życia, ale jej powszechnemu zastosowaniu przeszka­dza szczupłość bazy statystycznej. Chodzi bo­wiem o to, że w wielu krajach nie publikuje się

informacji o liczebności podgrup ludności w wieku powyżej 80 lat, co uniemożliwia studia porównawcze. Ten pozornie błahy fakt przesą­dza sprawę i wymaga (przynajmniej w aktual­nych warunkach) wyznaczenia umownego progu starości sędziwej na poziomie o 5 lat niższym, czyli na poziomie 80 roku życia.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)